Quản lý thức ăn chứa kháng sinh trong chăn nuôi

ThienNhien.Net – Hiện nay, việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản dẫn đến những tác hại lớn cho sức khỏe con người và ngành sản xuất nông nghiệp.

Nguồn: