Bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học, Bộ Y tế phối hợp Tập đoàn VNPT để sản xuất các sản phẩm áp phích khuyến cáo tại trường học, bao gồm: Những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học và Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học.

Đo thân nhiệt trước khi vào lớp học tại Trường THCS Kỳ Bá (TP Thái Bình).