Diện tích cây ca cao cả nước tăng lên 50.000ha vào năm 2020

ThienNhien.Net – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến năm 2020, cả nước phấn đấu đưa diện tích cây ca cao tăng lên 50.000 ha; trong đó diện tích ca cao kinh doanh đạt 38.500ha, năng suất đạt bình quân 1,19 tấn/ha, với sản lượng hạt ca cao khô ủ lên men 45.700 tấn.

Diện tích ca cao này phát triển tập trung tại ba vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị các tỉnh thuộc các vùng trên đánh giá lại tình hình phát triển cây ca cao thời gian qua, rà soát lại quy hoạch phát triển ca cao của từng tỉnh phù hợp với đặc điểm sinh lý cây ca cao và điều kiện thời tiết khí hậu, đất đai, tập quán canh tác và chế độ đầu tư của từng vùng.

Các địa phương có kế hoạch trồng ca cao cần sớm ban hành một số chính sách hỗ trợ để khuyến khích, tạo điều kiện người dân phát triển cây ca cao . Trước mắt, tập trung vào một số chính sách như hỗ trợ cây giống trồng mới, tái canh, hỗ trợ các hoạt động khuyến nông như đào tạo, tập huấn kỹ thuật, xây dựng các mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, xúc tiến thương mại.

Các tỉnh cũng cần hỗ trợ hình thành và phát triển các mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng ca cao để gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Tiếp tục tuyển chọn, nhân rộng các giống ca cao có năng suất cao, ít sâu bệnh chuyển giao đến cho người trồng, đồng thời, củng cố, phát triển mạng lưới thu mua, các cơ sở chế biến lên men, công khai giá thu mua ổn định trong thời gian dài để khuyến khích người dân tham gia phát triển cây ca cao …

Hiện nay, diện tích cây ca cao của cả nước chỉ mới có trên 11.698ha; trong đó diện tích cho thu hoạch chiếm trên 70%, trồng thuần chiếm dưới 10%, còn lại là trồng xen. Ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ chủ yếu trồng xen với cây điều, vùng Đồng bằng sông Cửu Long trồng xen với cây dừa và cây ăn quả. Đắk Lắk là địa phương có diện tích ca cao nhiều nhất với trên 2.000ha.

Chăm sóc vườn cây cacao (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Chăm sóc vườn cây ca cao (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cũng theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù sản xuất ca cao 10 năm qua đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ, xác định được vị thế của cây ca cao trong cơ cấu cây trồng xen tại các tỉnh trong 3 vùng: Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, tính thích nghi khá tốt tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích…

Tuy nhiên, diện tích, năng suất, sản lượng ca cao tăng chậm, hiệu quả kinh tế thấp chưa đáp ứng kỳ vọng, diện tích mới đạt 33,3%, sản lượng đạt 26,3% so với kế hoạch, tâm lý người trồng nhiều nơi chưa an tâm, vẫn còn tình trạng nông dân chặt bỏ ca cao chuyển sang trồng cây khác.