Plan tuyển cán bộ tài chính và cán bộ dự án giáo dục

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ tài chính dự án và 01 Cán bộ dự án giáo dục.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vnm.hrd@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/05/2016