LIED tìm ứng viên tiến sĩ thực hiện đề tài về nhiên liệu sinh học

Trung tâm nghiên cứu về năng lượng LIED thuộc Đại học Paris Diderot (Paris 7) đang tìm kiếm ứng viên cho đề tài nghiên cứu PhD liên quan đến nhiên liệu sinh học thế hệ 3 (vi tảo, vi khuẩn lam …). Nghiên cứu sinh sẽ làm việc 50% tại Pháp (LIED), 50% tại Trung tâm Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanED) thuộc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Ngôn ngữ làm việc: tiếng Anh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (tiếng Anh) đến địa chỉ email hoanganhelec@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/05/2016.

Thông tin về đề tài xem tại đây.