SRD tuyển Trưởng phòng nông nghiệp bền vững

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang tuyển 01 ứng viên vào vị trí Trưởng phòng Nông nghiệp Bền vững để quản lý và triển khai các dự án về sinh kế, nông nghiệp bền vững do SRD quản lý thực hiện.

Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại vùng dự án của SRD.

Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2016.