Cơ hội tham dự Diễn đàn Thanh niên về PTBV

Hưởng ứng Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về Phong cách sống trong giới trẻ do Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc phát động với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), PanNature sẽ tổ chức “Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững” vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2009 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình. Diễn đàn này được tài trợ bởi Chương trình Phát triển bền vững về Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm giúp các bạn thanh niên, sinh viên đang tham gia các mạng lưới tình nguyện về môi trường có cơ hội giao lưu, chia sẻ thông tin và suy nghĩ về tương lai, về xây dựng lối sống hài hoà với thiên nhiên môi trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nội dung chương trình được gửi kèm dưới đây. Các bạn thanh niên, sinh viên, các nhóm và CLB tình nguyện quan tâm và muốn tham gia Diễn đàn xin vui lòng điền thông tin vào bản đăng ký và gửi lại qua email cho ban tổ chức trước ngày thứ Năm, 26/03/2009 theo địa chỉ dưới đây:

Chị Nguyễn Thúy Hằng
Email: bandoc@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 3556-4001, máy lẻ 101

*Lưu ý: Vì số lượng thành viên Diễn đàn giới hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên những bạn đăng ký sớm. Chúng tôi sẽ khẳng định sự tham gia của các bạn qua email.

Tải thư mời và bản đăng ký tham gia tại: http://nature.org.vn/vn/?p=143