Anh công bố báo cáo EITI đầu tiên

ThienNhien.Net – Vương quốc Anh vừa công bố Báo cáo Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) đầu tiên vào 15/4, sau gần hai năm trở thành quốc gia ứng viên EITI.

Báo cáo EITI này được thực hiện cho năm tài khóa 2014, trong đó công bố chi tiết các khoản thuế, lệ phí cấp phép và các khoản mà 71 công ty dầu mỏ, khí đốt, khai thác khoáng sản, than đá đang hoạt động trên lãnh thổ và lãnh hải Anh đã nộp cho chính phủ nước này; kèm theo một bảng phân tích tương ứng về doanh thu trong ngành công nghiệp khai thác mà các cơ quan chính phủ Anh nhận được.

Báo cáo EITI bao gồm toàn cảnh các thông tin liên quan đến lĩnh vực khai thác ở Anh, bao gồm một bản tóm tắt về khung pháp lý và cơ chế tài chính đối với lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, khai thác mỏ và khai thác đá; các hợp đồng ký kết cũng như thỏa thuận cấp phép, liên kết tới các trang web công khai giấy phép và hợp đồng đã có; đóng góp của ngành công nghiệp khai thác đối với nền kinh tế Anh quốc và các công bố về chủ sở hữu lợi ích của các công ty tư nhân.

Ảnh minh họa: PWYP
Ảnh minh họa: PWYP

Anh trở thành quốc gia ứng viên EITI vào tháng 10 năm 2014 và đã thành lập nhóm các bên liên quan (MSG) gồm đại diện phía chính phủ, các doanh nghiệp khai thác và các tổ chức xã hội dân sự để giám sát quy trình báo cáo.

Báo cáo EITI của Anh công bố tổng doanh thu từ ngành công nghiệp khai thác của chính phủ nước này là 3,23 tỷ bảng trong năm 2014 và giá trị các khoản nộp của các công ty khai khoáng cho chính phủ là 2,43 tỷ bảng trong cùng năm.

Ngưỡng tối thiểu phải công khai thông tin là các hóa đơn và dòng thanh khoản từ 86.000 bảng trở lên (phù hợp với điều khoản trong Chương 10 Chỉ thị Kế toán của EU và Các quy định của chính phủ Anh về Báo cáo Thanh toán năm 2014).

Con số chênh lệch giữa 3,23 tỷ bảng và 2,43 tỷ bảng là do 6 công ty khai thác dầu và khí tự nhiên đã nộp 802 triệu bảng tiền thuế nhưng không công bố, ngoài ra 10 triệu bảng cho các khoản chi nộp quan trọng khác cũng không được các công ty báo cáo.

Sự chênh lệch khá lớn này đặt ra nhiều thách thức cho việc thực hiện ở EITI Anh vì việc các công ty công khai tất cả các khoản thanh toán là điều kiện cần để một quốc gia được công nhận thực thi Tiêu chuẩn EITI.

Báo cáo EITI thứ hai của Anh cho năm tài khóa 2015 sẽ được xuất bản vào năm 2017 là một thử thách quan trọng vì sẽ được đánh giá qua quy trình phê duyệt chính thức của Ủy ban EITI.

Bên cạnh việc xuất bản Báo cáo EITI trực tuyến, chính phủ Anh cũng cung cấp các dữ liệu về các khoản nộp của doanh nghiệp và nguồn thu của chính phủ tại nguồn cơ sở dữ liệu mở theo  cam kết trong Kế hoạch hành động quốc gia đối tác Chính phủ Mở của Anh 2013-2015.

Nguồn:
Bích Ngọc/MT&ĐS