Rừng Kon Tum bị tàn phá tan nát, cơ quan chức năng lặng thinh

ThienNhien.Net – Rừng tại tiểu khu 502 lâm phần Lâm trường Măng La (trực thuộc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, huyện Kon Plông, Kon Tum) bị lâm tặc tàn phá dữ dội.

Nhiều thân cây bị cưa lốc phạt ngang, đứt lìa. Lâm tặc ung dung đốn hạ cây. Thậm chí công khai chọn cây to, gỗ tốt đốn hạ, chẳng hề đề phòng. Công an huyện Kon Plông đã triệu tập 15 đối tượng “nghi vấn” để điều tra. Tuy vậy, rừng bị phá một thời gian dài nhưng không bị phát hiện, dư luận đã đặt câu hỏi: Có hay không cán bộ Lâm trường Măng La tiếp tay cho lâm tặc?

Rất nhiều gỗ hộp được lâm tặc bỏ lại trong tiểu khu 502. Ảnh Đình Văn.
Rất nhiều gỗ hộp được lâm tặc bỏ lại trong tiểu khu 502. Ảnh Đình Văn.
Gỗ nằm la liệt, chất đống. Ảnh Đình Văn.
Gỗ nằm la liệt, chất đống. Ảnh Đình Văn.
Các phách gỗ được xẻ một cách công khai. Ảnh Đình Văn.
Các phách gỗ được xẻ một cách công khai. Ảnh Đình Văn.
Lâm tặc tập kết rất nhiều bãi gỗ tại tiểu khu 502. Ảnh Đình Văn.
Lâm tặc tập kết rất nhiều bãi gỗ tại tiểu khu 502. Ảnh Đình Văn.
Rừng bị phá một thời gian dài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đình Văn.
Rừng bị phá một thời gian dài nhưng không bị phát hiện. Ảnh Đình Văn.
Ai đã tiếp tay cho lâm tặc tàn phá rừng lâm phần do Lâm trường Măng La quản lý? Ảnh Đình Văn.
Ai đã tiếp tay cho lâm tặc tàn phá rừng lâm phần do Lâm trường Măng La quản lý? Ảnh Đình Văn.
Những gốc cây có đường kính 70 cm bị cưa lốc phạt ngang, đứt lìa. Ảnh Đình Văn.
Những gốc cây có đường kính 70 cm bị cưa lốc phạt ngang, đứt lìa. Ảnh Đình Văn.
Rừng bị phá tan hoang mà cơ quan chức năng vẫn lặng thinh. Ảnh Đình Văn.
Rừng bị phá tan hoang mà cơ quan chức năng vẫn lặng thinh. Ảnh Đình Văn.
Nhiều bãi thân cây đã mục, hiển nhiên lâm tặc đã phá rừng trong một thời gian dài. Ảnh Đình Văn.
Nhiều bãi thân cây đã mục, hiển nhiên lâm tặc đã phá rừng trong một thời gian dài. Ảnh Đình Văn.
Lâm tặc công khai chọn cây to, gỗ tốt để đốn hạ. Ảnh Đình Văn.
Lâm tặc công khai chọn cây to, gỗ tốt để đốn hạ. Ảnh Đình Văn.
Một lán trại cũ đã được dời đi, tìm kiếm bãi khác để đốn hạ. Ảnh Đình Văn.
Một lán trại cũ đã được dời đi, tìm kiếm bãi khác để đốn hạ. Ảnh Đình Văn.