Không để người dân đói, khát, bệnh tật do hạn hán

ThienNhien.Net – Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Tây Nguyên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những tháng đầu năm 2016, hạn hán đã và đang xảy ra rất gay gắt ở khu vực Tây Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng chưa có công trình thủy lợi hoặc chỉ có công trình thủy lợi nhỏ chưa chủ động được nguồn nước, đã có 50.000 ha cây trồng bị hạn hán, gần 30.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Dự báo, thời gian tới hạn hán có thể còn tiếp tục kéo dài và khốc liệt hơn, gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho số lượng lớn người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới diện tích lớn cây trồng (chủ yếu là cà phê), chăn nuôi và gia tăng nguy cơ cháy rừng. Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương phải bằng mọi biện pháp không để người dân đói, khát, bệnh tật do hạn hán kéo dài, đặc biệt phải đảm bảo nước uống cho dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại và tái nghèo.

Phó Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến, nguy cơ hạn hán để người dân nhận thức đầy đủ, chủ động tham gia phòng, chống hạn hán, đặc biệt là sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tổ chức sản xuất theo quy hoạch và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán

UBND các tỉnh chủ động ứng ngân sách địa phương để triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán theo quy định, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hỗ trợ đúng đối tượng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp, xử lý kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguồn nước trữ ở các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện, tính toán nhu cầu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, nước tưới cho cây công nghiệp đối với vùng thật sự cần thiết, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt. Giao Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, quyết định phương án vận hành xả nước của một số hồ chứa trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân vùng thiên tai hạn hán.

Rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành và chủ rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất khi xảy ra cháy, không để xảy ra cháy lớn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chủ động điều chỉnh mùa vụ, cây trồng, đồng thời hướng dẫn việc chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn hán.

Tìm kiếm nguồn nước, hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân

Về lâu dài, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan rà soát kết quả điều tra, tiếp tục tìm kiếm nguồn nước dưới đất gắn với tạo nguồn hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; chủ động thực hiện điều tra, quy hoạch tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên, nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản lý, khai thác tài nguyên nước hiệu quả, bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên; các địa phương điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến hạn hán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên có tính tới tác động của biến đổi khí hậu, trong đó cập nhật tình hình hạn hán năm 2016. Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp tưới tiên tiến, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách mạnh để doanh nghiệp, người dân sử dụng nước tiết kiệm, lắp đặt thiết bị tưới tiết kiệm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương và các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính lựa chọn một số dự án thủy lợi cấp bách mang lại hiệu quả lâu dài để ưu tiên đầu tư, khắc phục tình trạng hạn hán; đề xuất các công trình cấp bách cần ưu tiên đầu tư báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trước khi thông qua kế hoạch trung hạn.