Hà Nội “mở cửa” đấu giá quyền khai thác cát bãi nổi sông Hồng

ThienNhien.Net – Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý cát tại các bãi nổi sông Hồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có kế hoạch số 49/KH-UBND về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 cho 5 khu vực trên địa bàn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 nằm trong Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 30/12/2015.

Năm khu vực được đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát) bao gồm: Bãi nổi sông Hồng thuộc xã Đông Quang, huyện Ba Vì; Lô 1, bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì; Lô 2, bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì; Lô 3, bãi nổi sông Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng; và cát san lấp tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ cụ thể cho từng khu vực, bao gồm: Đo đạc xác định vị trí, diện tích, đánh giá tiềm năng khoáng sản; xây dựng quy chế đấu giá, xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước cho từng mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Ba Vì, Đan Phượng và Sóc Sơn tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.