Handicap Quốc tế tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Handicap Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 02 Cán bộ dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email administrator@handicap-international-vn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.