Cơ hội nhận hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo về đợt II Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm tài khóa 2013. Những đề xuất xin hỗ trợ không được chọn trong đợt I sẽ có thể được xem xét lại trong đợt này nếu tổ chức đề xuất có nguyện vọng.

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa US$20,000 cho các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam để thực hiện dự án trong các lĩnh vực về Gắn kết đa phương, Nhân quyền/Dân chủ/Quản trị Nhà nước tốt/Pháp quyền, Giáo dục, Văn hóa/Thể thao/ Xã hội Hoa Kỳ, các vấn đề kinh tế.

Các tổ chức mong muốn xin hỗ trợ vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn của chương trình và nộp đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) tới Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 7 năm 2013.

Kết quả sẽ được công bố vào tuần cuối của tháng 7 năm 2013.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây