Kỳ thú “gia đình rùa” ở Vườn Quốc gia đầu tiên Việt Nam

ThienNhien.Net – Tính đến nay, “gia đình rùa” ở Vườn Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam đang cứu hộ và nuôi nhốt hơn 900 cá thể thuộc 21 loài rùa, trong đó có 3 loài rùa ở Cúc Phương.

Chương trình nghiên cứu sinh thái và bảo tồn rùa tại Vườn Quốc gia Cúc Phương được thành lập từ năm 1998. (Ảnh: TCC cung cấp)
Chương trình nghiên cứu sinh thái và bảo tồn rùa tại Vườn Quốc gia Cúc Phương được thành lập từ năm 1998 (Ảnh: TCC cung cấp)
“Ngôi nhà rùa
“Ngôi nhà rùa”
Mục tiêu của Chương trình nhằm cứu hộ và bảo tồn các loài Rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam đang bị săn bắt, buôn bán và do mất môi trường sống. (Ảnh: TCC cung cấp)
Mục tiêu của Chương trình nhằm cứu hộ và bảo tồn các loài Rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam đang bị săn bắt, buôn bán và do mất môi trường sống (Ảnh: TCC cung cấp)
Ngoài ra, nghiên cứu sinh thái và bảo tồn Rùa cũng đã cho sinh sản thành công 15 loài trong điều kiện nuôi nhốt. (Ảnh: TCC cung cấp)
Ngoài ra, nghiên cứu sinh thái và bảo tồn Rùa cũng đã cho sinh sản thành công 15 loài trong điều kiện nuôi nhốt (Ảnh: TCC cung cấp)
(Ảnh: TCC cung cấp)
Ảnh: TCC cung cấp
Phần lớn chúng được chuyển giao từ lực lượng bảo vệ động vật hoang dã, các vụ buôn bán trái phép và được sinh sản tại trung tâm.(Ảnh: TCC cung cấp)
Phần lớn chúng được chuyển giao từ lực lượng bảo vệ động vật hoang dã, các vụ buôn bán trái phép và được sinh sản tại trung tâm (Ảnh: TCC cung cấp)
(Ảnh: TCC cung cấp)
Ảnh: TCC cung cấp
(Ảnh: TCC cung cấp)
Ảnh: TCC cung cấp
(Ảnh: TCC cung cấp)
Ảnh: TCC cung cấp
(Ảnh: TCC cung cấp)
Ảnh: TCC cung cấp
Nguồn: