Live&Learn tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) hiện đang tuyển 01 Thực tập sinh, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 15/02/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.