VRN kêu gọi sáng kiến bảo vệ môi trường sông tại ĐBSCL

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đang kêu gọi các sáng kiến từ các nhóm hoạt động và các mạng lưới nhỏ cùng tham gia vào chiến dịch Bảo vệ môi trường sông của VRN, ưu tiên các nhóm thanh niên, những người trẻ có mối quan tâm  đến bảo vệ môi trường sông, bảo vệ các hệ sinh thái sông và ổn định cuộc sống cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào sông. Lưu ý các đề xuất cần có sự tham gia của phụ nữ vào quá trình thực hiện các ý tưởng tại 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hạn chót: 15/05/2016

Chi tiết xem tại đây.