World Vision tuyển Nhân viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) cần tuyển 01 Nhân viên ghi chép sổ sách kế toán, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 30/01/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.