MCD tuyển cán bộ

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) cần tuyển 01 cán bộ kiểm soát tài chính cao cấp, làm việc tại Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm gửi đơn xin việc (tiếng Anh, tiếng Việt), sơ yếu lý lịch, các bằng cấp liên quan và các giấy tờ tham khảo khác tới MCD qua đường email tới mcd@mcdvietnam.org

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20 tháng 6 năm 2013.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây