Phụ cấp ưu đãi cho viên chức khí tượng thủy văn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2006 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức khí tượng thủy văn là rất cần thiết (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30% đối với viên chức chuyên môn kỹ thuật khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường thực hiện các nhiệm vụ: quan trắc, đo đạc khí tượng thủy văn; điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn tại các địa bàn có phụ cấp khu vực từ 0,1 trở lên.

Hỗ trợ 25% đối với các viên chức chuyên môn kỹ thuật khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường thực hiện các nhiệm vụ: quan trắc, đo đạc khí tượng thủy văn, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn tại các địa bàn không có phụ cấp khu vực; và viên chức chuyên môn kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ dự báo khí tượng thủy văn tại các địa bàn có phụ cấp khu vực từ 0,1 trở lên.

Hỗ trợ 20% đối với viên chức chuyên môn kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ dự báo khí tượng thủy văn tại các địa bàn không có phụ cấp khu vực và viên chức chuyên môn kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ: kiểm soát khí tượng thủy văn, đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn tại các địa bàn có phụ cấp khu vực từ 0,1 trở lên.

Đối với viên chức chuyên môn kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát khí tượng thủy văn, đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn tại các địa bàn không có phụ cấp khu vực sẽ được Nhà nước hỗ trợ 15%.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có). Phụ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH bắt buộc, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định cũng chỉ rõ các trường hợp không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian sau: đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài đang hưởng 40% tiền lương; đi công tác, học tập trong nước không làm nhiệm vụ khí tượng thủy văn liên tục từ 03 tháng trở lên; nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; nghỉ ốm đau, thai sản hưởng trợ cấp BHXH theo quy dịnh của pháp luật về BHXH; bị đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm nhiệm vụ khí tượng thủy văn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2011.