Số người thương vong do động đất ở Ấn Độ tăng nhanh