Năm 2015: Xử phạt 1.650 tỷ đồng các vụ vi phạm tài nguyên, môi trường

ThienNhien.Net – Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2015, toàn ngành đã xử lý vi phạm hành chính đối với 1.456 tổ chức, cá nhân, qua đó thu và truy thu nộp ngân sách Nhà nước gần 1.650 tỷ đồng; kiến nghị thu 8.534ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Theo dự thảo báo cáo tổng kết năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố, những sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chủ yếu là sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm về quản lý chất thải nguy hại, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, khai thác không có thiết kế mỏ, không lập bản đồ hiện trạng mỏ…

Về công tác tiếp dân, trong năm qua, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức tiếp 5.928 lượt người, trong đó có 224 lượt đoàn đông người, riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 538 lượt người. Theo báo cáo, nội dung khiếu kiện đông người chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; môi trường, khoáng sản.

Ảnh: Trung tâm NCMT&CĐ cung cấp
Ảnh: Trung tâm NCMT&CĐ cung cấp

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, năm 2015, ngành tài nguyên và môi trường đã giải quyết xong 2.947/3.810 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, xử lý 3.373 lượt đơn thư, trong đó có 3.281 đơn thuộc lĩnh vực đất đai chiếm 97%.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, so với năm 2014, số lượng đơn thư trong năm 2015 đã giảm 648 đơn, nhưng số vụ vi phạm vẫn tăng 83 vụ việc (tương đương 6%). Đối với các vụ việc đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm tra, xác minh xem xét, giải quyết 25/29 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó có 8 vụ việc từ năm 2014 chuyển sang).

Dự thảo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, trong năm qua, tình trạng công dân gửi đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, cùng một nội dung nhưng gửi nhiều lần đến các cơ quan Trung ương vẫn còn cao. Mặc dù, các vụ việc tồn đọng, kéo dài sau khi đã được Bộ phối hợp với địa phương rà soát, thống nhất biện pháp, có văn bản đề nghị địa phương giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết, nhưng địa phương chậm tổ chức thực hiện.

Trước thực tế trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm tới sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân định kỳ theo Quy chế tiếp công dân của Chính phủ tại các địa phương; quan tâm giải quyết các trường hợp kéo dài, bức xúc, nhiều lần khiếu nại vượt cấp.