Hà Nội kiên quyết xử lý các “dự án treo”

ThienNhien.Net – Để khắc phục và xử lý các dự án chậm triển khai thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ bổ sung, hoàn thiện khung chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, đồng thời có chế tài nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm.


Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ nhà, đất tái định cư, đáp ứng nhu cầu tái định cư; ưu tiên dành những vị trí thuận lợi để thực hiện dự án tái định cư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đa dạng hóa phương thức tái định cư.

Thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch, từng bước thay thế phương thức giải phóng mặt bằng từng dự án như hiện nay. Tại các dự án đầu tư, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, xác định các dự án trọng điểm, ưu tiên các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ an sinh xã hội tập trung nguồn vốn để thực hiện dứt điểm.

Đối với các dự án nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện sẽ quyết định thay chủ đầu tư khác có năng lực để triển khai thực hiện…

Theo ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 505 “dự án treo”, với tổng diện tích 6.823ha đất, cần phải kiên quyết xử lý.

Trong đó, có 294 dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng chậm triển khai trong công tác giải phóng mặt bằng cần phải kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ; 48 dự án không sử dụng đất trong 12 tháng liền kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa; 39 dự án chậm 24 tháng so với tiến độ dự án được duyệt; 26 dự án sử dụng đất chuyển nhượng trái pháp luật; 98 dự án chậm hoặc chưa thực hiện về nghĩa vụ tài chính…

Trong các dự án chậm triển khai nói trên, việc chậm đưa đất vào sử dụng sau 12 tháng liền kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa và chậm triển khai thực hiện dự án quá 12 tháng so với tiến độ dự án đầu tư và dự án sử dụng đất chuyển nhượng là vi phạm Luật đất đai, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội, cần phải xem xét và kiên quyết xử lý.