Xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2 năm/lần

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Theo đó, Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng duy nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam có đủ điều kiện xét tặng được quy định.

 Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam vào tháng 6/2015

Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam vào tháng 6/2015

Giải thưởng được tổ chức xét tặng 2 năm/lần. Lĩnh vực tham gia xét tặng chia thành 6 nhóm sau: a- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; b- Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; c- Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; d- Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; đ- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; e- Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Số lượng Giải thưởng mỗi lần tổ chức trao không quá 50 giải cho 3 loại đối tượng: tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Cơ cấu Giải thưởng cụ thể cho 3 loại và 6 nhóm đối tượng do Ban tổ chức đề xuất Bộ trưởng quyết định trong mỗi lần tổ chức xét tặng Giải thưởng.

Điều kiện để xét tặng

Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng đáp ứng đủ điều kiện sau: Tổ chức đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 4 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng; tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng; có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

Đối với cá nhân và cộng đồng không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng; tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng; có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

Thông tư cũng quy định, tổ chức, cá nhân và cộng đồng sẽ được xem xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chí như sau: đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường; tính hiệu quả về kinh tế, xã hội; quy mô và phạm vi ảnh hưởng; tính liên tục và thời gian tác động; lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa; tính sáng tạo…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2016.

Nguồn: