PanNature tuyển Cán bộ IT

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đang tuyển 01 Cán bộ Công nghệ Thông tin làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Chị Trần Hồng Phượng
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Địa chỉ: 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: phuongth@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 3556 4001, máy lẻ: 109

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.