ACCD tuyển Tư vấn dự án

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD) hiện đang tuyển 01 Tư vấn dự án thực hiện hoạt động khảo sát ban đầu Dự án “Cải thiện điều kiện môi trường và sức khỏe ở khu vực đô thị thông qua sáng kiến cộng đồng”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vidothi@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.