Quỹ Blue Dragon Children tuyển Cán bộ gây quỹ

Quỹ Blue Dragon Children đang cần tuyển 01 Cán bộ gây quỹ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email jobs@bdcf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.