Quy hoạch dự án thủy điện Cột nước thấp trên Sông Lô

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc cho phép bổ sung Dự án thủy điện Cột nước thấp Phú Thọ vào quy hoạch bậc thang thủy điện trên Sông Lô.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Cột nước thấp Phú Thọ vào quy hoạch hệ thống bậc thang thủy điện trên Sông Lô theo quy định hiện hành; đồng thời bổ sung Dự án vào Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030.

Bộ Công Thương hướng dẫn UBND tỉnh Phú Thọ và chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Cột nước thấp Phú Thọ theo đúng quy định hiện hành.

Theo Bộ Công Thương, Dự án thủy điện Cột nước thấp Phú Thọ có quy mô công suất là 105 MW, được xây dựng tại vị trí phía sau hợp lưu giữa Sông Lô và Sông Chảy nên đã khai thác được tối đa nguồn nước trên lưu vực, đặc biệt là vào mùa kiệt.

Dự án cột nước thấp Phú Thọ không ảnh hưởng đến các công trình khác như đường giao thông, công trình Quốc phòng, mỏ khoáng sản đặc biệt dự kiến không có hộ dân nào phải tái định cư, đặc biệt là không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực thành phố Tuyên Quang nhưng vẫn đảm bảo việc vận hành phát điện, tạo điều kiện tốt hơn cho giao thông thủy trong mùa kiệt và không làm tăng mực nước lũ so với mực nước lũ trong sông thiên nhiên.