AEA tuyển 04 vị trí

Tổ chức Aide et Action (AEA) cần tuyển 04 vị trí:

01 Cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội hoặc Lào Cai hoặc Hòa Bình.

01 Cán bộ chương trình và truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

01 Tư vấn thực hiện khảo sát và hoàn thành báo cáo dự án, tham khảo thêm Danh sách chỉ số và Đánh giá tiềm năng 2019.

01 Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/04/2020

Liên hệ: info-vietnam@aide-et-action.org