NIAPP tuyển 2 vị trí

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai dự án “ Hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Thời gian thực hiện dự án từ 6/2015 đến hết tháng 12/2017. Địa bàn thực hiện dự án là 11 xã, phường của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đối tác địa phương là Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trong phạm vi Dự án, NIAPP cần tuyển 02 vị trí sau:

1. Tư vấn về “Đánh giá khả năng hiểm họa, tình trạng dễ bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra”

2. Cán bộ hòa nhập khuyết tật

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển tới Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý dự án, Viện Quy hoạch và Thiết kê nông nghiệp, 61, Hàng Chuối, Hà Nội hoặc email đến địa chỉ nmtoan20@gmail.com; nguyen.hai.anh.nd@gmail.com; hongnga.nguyen@cbm.org trước 16h00 ngày 15/11/2015.