Dự án SCOH pha hai tuyển nhiều vị trí

Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam – pha 2” (SCOH2) đang tuyển nhiều vị trí:

  • 01 quản lý dự án
  • 01 cán bộ quản lý kiến thức
  • 01 kế toán
  • 01 thư ký dự án

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh, ghi rõ: “Application for the position of Project Manager/ Knowledge Management Officer/ Accountant/ Project Secretary, SCOH-2 project”, tới địa chỉ: Email: oh.partnership@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp:

Văn phòng thư ký OHP

Tầng 1, Tòa B1, số 1 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: +84  43 7711356/ +84 4 3 7713741 – Fax: +84 4 3 7711362

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Quản lý dự án; Cán bộ quản lý tri thức; Kế toán; Thư ký dự án.