Những ​tác phẩm đáng kinh ngạc dưới góc nhìn của kính hiển vi

ThienNhien.Net – Ban tổ chức cuộc thi ảnh chụp thế giới vi sinh vật, virus… bằng kính hiển vi Nikon Small World 2015 vừa chính thức công bố những tác phẩm đoạt giải thưởng.

Ruột kết chuột. Độ phóng đại 63 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Ruột kết chuột. Độ phóng đại 63 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Mắt của một con ong bám đầy phấn. Độ phóng đại 120 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Mắt của một con ong bám đầy phấn. Độ phóng đại 120 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Miệng đang mở của loài cây thủy sinh humped bladderwort. Độ phóng đại 100 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Miệng đang mở của loài cây thủy sinh humped bladderwort. Độ phóng đại 100 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Chồi tuyến vú người. Độ phóng đại 100 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Chồi tuyến vú người. Độ phóng đại 100 lần (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Mạch máu của một con chuột còn sống (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Mạch máu của một con chuột còn sống (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Nang bào tử rêu (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Nang bào tử rêu (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Sao biển sơ sinh (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Sao biển sơ sinh (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Dây thần kinh và mạch máu trên da tai chuột (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Dây thần kinh và mạch máu trên da tai chuột (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Chồi nụ của một loài thực vật (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Chồi nụ của một loài thực vật (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Một con tôm trai (Nguồn: Nikon Small World 2015)
Một con tôm trai (Nguồn: Nikon Small World 2015)