Sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì củng cố, phát triển và tái cơ cấu, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ba Tô.

Chuyển Công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần đối với Công ty TNHH một thành viên nông – lâm nghiệp 24/3 Đức Phổ.

Giải thể Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Trà Tân.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ phần hóa, giải thể các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời rà soát, đo đạc, xây dựng phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp; phương án quản lý đất đối với diện tích đất các đơn vị giải thể và các đơn vị không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định số118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.