Chỉ cho xây nhà máy khi đảm bảo về môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND TP.HCM chỉ cho phép xây dựng, khởi công nhà máy sản xuất trong các khu công nghiệp khi đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để giảm tác động xấu môi trường xung quanh.

Một nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: ThienNhien.Net)

Đề nghị trên được nêu tại kết luận thanh tra công tác bảo vệ môi trường tại TP.HCM của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12/3 vừa qua.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố chưa hiệu quả, chất lượng ĐTM chưa cao, cộng với việc giám sát thực hiện ĐTM chưa thường xuyên nên một số doanh nghiệp không chịu đầu tư cho bảo vệ môi trường.

Nguyên nhân có thể do buông lỏng công tác hậu kiểm, báo cáo ĐTM được phê duyệt còn chung chung chưa cụ thể, cùng với việc thiếu ý thức của chủ dự án và buông lỏng hậu kiểm của cơ quan phê duyệt ĐTM, dẫn đến doanh nghiệp “trốn” làm các thủ tục này; việc xác nhận hoàn thành vẫn mang nặng thủ tục hành chính như cơ chế “xin – cho”.

Hiện thành phố có 14 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động. Đến nay 2020 sẽ có tổng cộng 23 khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động với tổng diện tích khoảng 6.130 héc ta. Ngoài ra đến năm 2020 thành phố cũng sẽ có tổng cộng 30 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.900 héc ta.

Qua kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 49 cơ sở và khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM vào tháng 10/2012, kết quả cho thấy 8/49 dự án chưa lập báo cáo ĐTM; 9/49 cơ sở KCN vi phạm nội dung trong báo cáo ĐTM được duyệt; 27/40 cơ sở, KCN vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; 12/49 cơ sở, KCN xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép…

Qua đó, thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển UBND thành phố xử phạt 25/49 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.