Yên Bái: 736 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net – Trong đó có 79 khu vực thuộc di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, 74 khu vực; đất quy hoạch cho mục đích an ninh quốc gia, 51 khu vực; đất hành lang bảo vệ công trình giao thông, 26 khu vực; đất thuộc hành lang bảo vệ hệ thống dẫn điện, 14 khu vực.

Căn cứ Công văn số 1316/TTg-KTN ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mới đây UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 1658/QĐ-UBND cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 736 khu vực.

Trong đó có 79 khu vực thuộc di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, tổng diện tích 41.575,68 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, 74 khu vực, tổng diện tích 188.708,1 ha; đất quy hoạch cho mục đích an ninh quốc gia, 51 khu vực, tổng diện tích 108,33 ha; đất hành lang bảo vệ công trình giao thông, 26 khu vực; đất thuộc hành lang bảo vệ hệ thống dẫn điện, 14 khu vực.