Dự án dịch vụ hệ sinh thái đem lại lợi ích tương đương gần 1 tỷ đô la

ThienNhien.Net – Sau 4 năm thực hiện, Dự án dịch vụ hệ sinh thái (ProEcoServ) được triển khai tại 4 quốc gia, gồm: Nam Phi, Trinidad và Tobago, Việt Nam, Chile đem lại lợi ích tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ.

Ảnh minh họa: PanNature
Ảnh minh họa: PanNature

ProEcoServ là một trong những dự án quan trọng của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), tập trung vào lượng giá và lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào quá trình xây dựng chính sách. Theo đó, Dự án tiến hành đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái như: nước, chống xói mòn đất, bảo vệ bờ biển, hấp thụ các-bon và thụ phấn với các lợi ích vô cùng thiết thực và giá trị, đồng thời những phát hiện và công cụ được xây dựng trong Dự án còn hỗ trợ quá trình ra quyết định các dự án phát triển tại 4 quốc gia.

Cụ thể, tại Nam Phi, vai trò của dịch vụ hệ sinh thái giờ đây được coi như một phần của cơ sở hạ tầng sinh thái, đóng góp vào Dự án phát triển cơ sở hạ tầng quốc giá trị giá 93 tỷ đô la Mỹ.

Tại Trinidad và Tobago, dịch vụ chống xói mòn đất có giá trị tương đương với 662 triệu đô la Mỹ hàng năm đã được xác định tại những cánh rừng nhiệt đới phía bắc của Trinidad, tương đương với 6% doanh thu thuế của chính phủ.

Tại Việt Nam, Dự án thực hiện thí điểm tại Cà Mau và giúp cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái trị giá từ 1.560 đến 2.985 đô la Mỹ/ha/năm, trong đó, 1.720 đô la Mỹ có thể thu được từ việc cung cấp dịch vụ hấp thụ các-bon. Đặc biệt, những phát hiện của dự án đã được áp dụng vào quy hoạch sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại Chile, kế hoạch phát triển ngành du lịch cho khu vực San Pedro de Atacama cũng được xây dựng và xác định được vai trò của dịch vụ hệ sinh thái trong việc quản lý đất bền vững và du lịch tại một trong những khu vực khô hạn nhất trên thế giới.