USAID tuyển Biên – Phiên dịch

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) đang tuyển 01 Biên – Phiên dịch cho Chương trình “Quản trị vì tăng trưởng trọn vẹn (GIG)”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR@VietnamGIG.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.