HFHV tuyển Cán bộ Phát triển nguồn lực và truyền thông

Habitat for Humanity Vietnam (HFHV) cần tuyển 01 Cán bộ quản lý phát triển nguồn lực và truyền thông, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng cử viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: application@habitatvietnam.org

Hạn chót: 10/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.