Quỹ Fred Hollows tuyển Cán bộ chương trình

Quỹ Fred Hollows đang tuyển 01 Cán bộ chương trình Khu vực Đông Á, làm việc tại trụ sở ở Đà Nẵng hoặc Phnom Penh, Campuchia.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online trước ngày 05/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.