UNESCO đào tạo truyền thông

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tổ chức đào tạo chương trình đào tạo truyền thông  cho các cá nhân và tổ chức thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 22/06/2014.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.