Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tội phạm động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết A/RES/69/314 về Giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã (Tackling the Illicit Trafficking inWildlife) vào ngày 30/7/2015.

Nghị quyết mang tính lịch sử này ra đời nhằm thúc đẩy các quốc gia tăng cường nỗ lực tập thể để giải quyết vấn nạn tội phạm liên quan tới động vật hoang dã và chấm dứt cuộc khủng hoảng săn trộm trên toàn cầu.

Nghị quyết được đề xướng bởi Cộng hòa Gabon và Đức, nhận được sự ủng hộ của 84 quốc gia khác, là kết quả của sự nỗ lực ngoại giao suốt ba năm qua của Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả các quốc gia đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tội phạm động vật hoang dã cũng như yêu cầu cấp bách hiện nay là chung tay chống lại nó.

Số ngà voi này đại diện cho rất nhiều chú voi đã bị giết (Ảnh: wwf.panda.org)
Số ngà voi này đại diện cho rất nhiều chú voi đã bị giết (Ảnh: wwf.panda.org)

Theo ông Marco Lambertini, Tổng giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Nghị quyết đánh dấu bước phát triển mới trong cuộc chiến chống tội phạm động vật hoang dã. Loại tội phạm đe dọa nghiêm trọng các loài có nguy cơ tuyệt chủng, an ninh và mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia. Đồng thời, Nghị quyết cũng chứng minh rằng tội phạm về động vật hoang dã không còn chỉ là vấn đề môi trường và của một vài nước, mà đã trở thành kẻ thù hàng đầu của toàn thế giới.

Nghị quyết cũng chỉ ra những tác động lớn hơn của tội phạm liên quan tới động vật hoang dã như làm suy yếu hệ thống quản lý, các quy định pháp luật, phúc lợi của cộng đồng địa phương, đồng thời khuyến khích gia tăng mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và xung đột vũ trang.