Thành lập mô hình đồng quản lý tiểu khu bảo tồn biển ở Phú Quốc

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Đề án thí điểm thành lập mô hình đồng quản lý tiểu khu bảo tồn biển ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm và ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc.

Làng chài Hàm Ninh

Theo đó, tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển này có tổng diện tích 4.308 ha, bao gồm 2 khu vực: Vùng lõi cỏ biển 1.775 ha là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và vùng đệm cỏ biển 2.533 ha là khu vực phục hồi sinh thái.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch và thương mại thủy sản có liên quan đến tiểu khu. Theo đề án, trước mắt, tập trung vào các hộ dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch tại địa bàn ấp Đá Chồng và ấp Bãi Bổn. Kinh phí thực hiện Đề án từ các nguồn như: Ngân sách Nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho TTXVN biết: Mục tiêu của Đề án là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia cùng với Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và các giá trị văn hóa-lịch sử.

Đồng thời bảo đảm chia sẻ lợi ích hài hòa giữa các bên liên quan trên cơ sở lợi ích lớn nhất của cộng đồng; bảo đảm lợi ích kinh tế-xã hội-môi trường trước mắt và lâu dài cho cộng đồng địa phương, cũng như của toàn tỉnh trên cơ sở sử dụng một cách hợp lý, bền vững các giá trị tài nguyên biển.

Theo Đề án này, tỉnh Kiên Giang giao trách nhiệm, quyền hạn và chức năng quản lý nghề cá cụ thể cho cộng đồng, đồng thời ban hành quyền đánh cá và quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng nước của tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thông qua tổ chức cộng đồng là Ban Quản lý cộng đồng Đá Chồng-Bãi Bổn; nâng cao quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng thu nhập của cộng đồng từ việc bảo vệ tốt tài nguyên và các mô hình sinh kế thay thế, các hoạt động dịch vụ du lịch cộng đồng.

Triển khai Đề án, trong năm 2017 Kiên Giang thành lập Ban Quản lý cộng đồng Đá Chồng-Bãi Bổn và kiện toàn các tổ chức năng có liên quan; xây dựng kế hoạch, điều lệ, quy chế hoạt động, hương ước và cơ chế tài chính; nâng cấp, cải tạo trụ sở ấp kết hợp nhà cộng đồng đa năng hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng (như truyền thông giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá dịch vụ du lịch)… tại tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển.

Cùng với đó, tỉnh cũng xây dựng hệ thống phao tiêu, biển báo phạm vi tiểu khu, chòi canh; mua sắm phương tiện tuần tra, trang thiết bị, thông tin liên lạc, trang phục đội tuần tra, kiểm soát…; triển khai các dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển sinh kế bền vững; xây dựng chuỗi liên kết phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành, kiểm soát 100% lượng du khách tham quan, lặn biển trong khu vực tiểu khu; nâng cao giá trị sản phẩm ghẹ xanh thông qua liên kết chuỗi giá trị ghẹ xanh từ ngư dân đến người tiêu dùng…

Nguồn: