Chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Nguyên

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 115,04 ha đất để thực hiện 26 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.