WDAF tuyển Giám đốc Quỹ chuyên trách

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển (WDAF) tỉnh Trà Vinh hiện đang tuyển 01 Giám đốc Quỹ chuyên trách.

Liên hệ:

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh
Số 43 Lê Lợi, Phường 1, Thành Phố Trà Vinh
Email: wdaf.travinh@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.