Kiểm soát chặt mỹ phẩm có nguồn gốc từ động vật

ThienNhien.Net – Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm chỉ đưa ra lưu thông các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý mỹ phẩm, không vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Theo đó cơ quan này yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm khi thực hiện việc công bố sản phẩm mỹ phẩm mà trong công thức sản phẩm có thành phần liên quan đến động vật, thực vật thuộc Danh mục động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ phải cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp các thành phần trong sản phẩm mỹ phẩm, không phải là đối tượng bị cấm khai thác thương mại theo quy định của pháp luật.

 Muốn đưa ra lưu thông trên thị trường, nhà sản xuất phải chứng minh được sản phẩm mỹ phẩm không có nguồn gốc từ động vật cấm (Ảnh: vietnamplus.vn)

Muốn đưa ra lưu thông trên thị trường, nhà sản xuất phải chứng minh được sản phẩm mỹ phẩm không có nguồn gốc từ động vật cấm (Ảnh: vietnamplus.vn)

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cần rà soát lại thành phần công thức các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố, ngừng việc sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có liên quan đến động vật, thực vật thuộc Danh mục động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Chỉ đưa ra lưu thông các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý mỹ phẩm, không vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Được biết hiện Việt Nam là thành viên của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES) và Công ước đa dạng sinh học (Công ước CBD) từ năm 1994.

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các nội dung của Công ước về bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.