Phí bảo vệ môi trường có thể tăng đến 32%

ThienNhien.Net – Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản có thể tăng đến 32% do thay đổi cách tính phí, theo dự thảo Thông tư về vấn đề này, do Bộ Tài chính công bố ngày 4-9.

Cụ thể, mức phí mới được tính dựa trên khối lượng quặng khoáng sản nguyên khai được khai thác trong kỳ (như lâu nay) và tính thêm yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Nếu doanh nghiệp khai thác lộ thiên thì chịu hệ số 1,1 vì gây ô nhiễm hơn, còn khai thác kiểu hầm lò thì chỉ chịu hệ số 1. Nếu doanh nghiệp khai thác thủ công, thô sơ thì chịu thêm hệ số 1,2; có công nghệ thông thường thì chịu hế số 1,1 và có công nghệ, kỹ thuật hiện đại thì chịu hệ số 1.

050915_bvmt

Như vậy, Bộ Tài chính đánh giá mức phí bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp phải nộp có thể tăng đến 32% so với mức hiện hành.

Theo Bộ, năm 2013, ngân sách thu được gần 2.500 tỉ đồng phí này, năm 2014 thu được trên 2.570 tỉ đồng.