Một triệu đô-la cho phục hồi hệ sinh thái ven biển Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 11-9, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo khu vực lần thứ 10 về “Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF). Đại diện 9 nước thành viên MFF gồm Băng-la Đét, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Man-đi-vơ, Pa-ki-xtan, Xây-xen, Xri-lan-ca, Thái Lan và Việt Nam cùng tham dự.

Các ý kiến tập trung thảo luận làm rõ những vấn đề về nỗ lực bảo tồn rừng ngập mặn ven biển vì con người và thiên nhiên trong khu vực; một số giải pháp và kế hoạch đầu tư vào hệ sinh thái ven biển thông qua các dự án nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn.

Trong hơn 3 năm qua, Việt Nam tích cực tham gia vào 15 dự án của MFF, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên phong phú cũng như cuộc sống của cộng đồng dân cư rừng ngập mặn. Từ năm 2010 đến nay, MFF đã đầu tư một triệu đô-la Mỹ cho các dự án về phục hồi hệ sinh thái và cải thiện sinh kế ven biển Việt Nam. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày 14-9.