USAID tuyển Biên – phiên dịch

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) đang tuyển 01 Biên – phiên dịch cho Chương trình “Quản trị vì tăng trưởng trọn vẹn (GIG)”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR@VietnamGIG.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.