Vận hành 4 hồ chứa góp phần giảm lũ, phát điện

ThienNhien.Net – Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk 3 và Srêpôk 4 trong mùa lũ hàng năm, từ ngày 01/8 đến 30/11 hàng năm, 4 hồ này phải được điều tiết vận hành để góp phần giảm lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên là: 1- Đảm bảo an toàn công trình; 2- Góp phần giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia; 3- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah (Ảnh: Chinhphu.vn)

Quy trình vận hành này đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, đồng thời yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpôk 3, không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm.

Quy trình cũng quy định cụ thể việc vận hành hồ giảm lũ cho hạ du.Theo đó, cao trình mực nước đón lũ của hồ Buôn Tua Srah là 486,5m; hồ Buôn Kuốp là 411m; hồ Srêpôk 3 là 270m.

Khi mực nước các hồ đạt đến mực nước dâng bình thường mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành bảo đảm an toàn công trình theo Quy trình vận hành các hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Lệnh vận hành các hồ trên điều tiết lũ trái với quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.