Quảng Nam: Trình Chính phủ đề án phát triển cây Sâm Ngọc Linh

ThienNhien.Net – Ngày 13-8, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND huyện Nam Trà My đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) tỉnh Quảng Nam đến năm 2030.

Trồng và bảo vệ phát triển Sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My
Trồng và bảo vệ phát triển Sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My

Theo đó, đề án được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn I từ 2016-2020 sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sâm; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung; bảo tồn giống và phát triển vùng nguyên liệu sâm; công tác truyền thông về cây sâm. Giai đoạn II từ 2020-2030 tổ chức di thực phát triển trồng sâm ra 7 xã của huyện với diện tích 30.000ha (hiện tại Nam Trà My chỉ có 34,5ha); phát triển ngành công nghiệp chế biến sâm; phát triển du lịch gắn với phát triển vùng sâm ngọc linh. Tổng mức đầu tư của 2 giai đoạn này cần khoảng 9.467 nghìn tỷ đồng.140815_xamNgocLinh1

Theo ông Bửu: “Sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My được biết đến là một sản phẩm dược liệu quý, hiếm và có giá trị kinh tế cao từ 20-50 triệu đồng/1kg. Tuy nhiên thời gian qua việc bảo vệ và phát triển Sâm Ngọc Linh vẫn còn ở quy mô nhỏ, manh mún và mang tính tự phát trong dân cư địa phương chứ chưa được phát triển rộng rãi. Nếu đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là niềm vui đối với huyện nghèo của Nam Trà My để phát triển cây sâm Ngọc Linh có giá trị cao nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.