EVN: Điện mua từ Trung Quốc chiếm có 1,16%

ThienNhien.Net – Lũy kế 6 tháng, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 76,58 tỷ kWh, tăng 11,98% so với cùng kỳ. Tại báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng 6/2015 đạt 14,61 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2015 sản lượng toàn hệ thống đạt 78,74 tỷ kWh, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng điện mua từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,16%. (Đồ hoạ: Tâm An)
Sản lượng điện mua từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,16%. (Đồ hoạ: Tâm An)

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2015 ước đạt 14,17 tỷ kWh.

Lũy kế 6 tháng năm 2015 đạt 76,58 tỷ kWh, tăng 11,98% so với cùng kỳ. Trong tổng sản lượng điện sản xuất và mua 6 tháng, thủy điện chiếm 31,39%, tua-bin khí chiếm 31,58%, nhiệt điện dầu chiếm 0,16%, điện mua Trung Quốc chiếm 1,16% và đặc biệt, nhiệt điện than đạt sản lượng huy động cao, chiếm 35,71%.

Cũng theo EVN, tháng 6/2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 13,4 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 68,414 tỷ kWh, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,87%, điện cấp cho công nghiệp – xây dựng chiếm 53,6% tăng 11,68%, điện cấp cho thương mại chiếm 5% tăng 21,5%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35% tăng 9,97%; điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,8% tăng 26,33%; điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% tăng 8,74%.

EVN dự kiến, trong tháng 7, phụ tải của hệ thống điện bình quân là 478 triệu kWh/ngày, công suất cực đại khoảng 24.200 MW.

Ngoài ra, EVN cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, EVN đã thực hiện giá trị đầu tư xây dựng ở mức 54.290 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2014; giá trị giải ngân đạt 43.201 tỷ đồng.

EVN dẫn chứng một số dự án khối lượng thực hiện đạt cao như Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng, Nhiệt điện Mông Dương 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3…

Nguồn: